Léčivé přípravky

Moventig

Moventig 25 mg

Moventig 25 mg potahované tablety

CorVaPro

CorVaPro 10 mg tablety

CorVaPro 10 mg tablety

Balení 30 tablet

CorVaPro 20 mg tablety

CorVaPro 20 mg tablety

Balení 30 tablet

CorVaPro 40 mg tablety

CorVaPro 40 mg tablety

Balení 30 tablet

CorVaPro 10 mg tablety

CorVaPro 10 mg tablety

Balení 90 tablet

CorVaPro 20 mg tablety

CorVaPro 20 mg tablety

Balení 90 tablet

CorVaPro 40 mg tablety

CorVaPro 40 mg tablety

Balení 90 tablet

PecFent

Noveze

Noveze 10 mg tablety

Noveze 10 mg tablety

Balení 30 tablet

Noveze 10 mg tablety

Noveze 10 mg tablety

Balení 98 tablet

Pioglitazone Accord

Pioglitazone Accord 15 mg tablety

Pioglitazone Accord 15 mg tablety

Balení 28 tablet

Pioglitazone Accord 30 mg tablety

Pioglitazone Accord 30 mg tablety

Balení 28 tablet

Pioglitazone Accord 45 mg tablety

Pioglitazone Accord 45 mg tablety

Balení 28 tablet

Repaglinide Accord

Repaglinide Accord 0,5 mg tablety

Repaglinide Accord 0,5 mg tablety

Balení 90 tablet

Repaglinide Accord 1 mg tablety

Repaglinide Accord 1 mg tablety

Balení 90 tablet

Repaglinide Accord 2 mg tablety

Repaglinide Accord 2 mg tablety

Balení 90 tablet