Nabízíme

Léčivé přípravky

Jádrem našeho portfolia jsou léky určené pro léčbu diabetes mellitus 2. typu a jeho komplikací, které toto onemocnění provázejí. Dále nabízíme léky pro léčbu opioidy indukované obstipace, průlomové bolesti a léčbu a profylaxi tromboembolické nemoci.

CorVaPro

rosuvastatin

Lék ze skupiny statinů, léčba hypercholesterolemie, prevence kardiovaskulárních příhod, ve formě tablet.

Bortezomib MSN

Léčivý přípravek určený k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem a s dosud neléčeným lymfomem z plášťových buněk ve formě prášku pro injekční roztok.

Inhixa

enoxaparin

Lék ze skupiny antikoagulancií (brání srážení krve), antitrombotika, nízkomolekulární heparin, ve formě injekčního roztoku.

Gapulsid

cinitaprid

Přípravek Gapulsid patří do skupiny léčiv nazývaných prokinetika, která zlepšují motilitu trávicího ústrojí (automatické pohyby střeva a žaludku, které jsou nutné pro průchod potravy trávicím traktem). Tento přípravek se u dospělých používá k léčbě gastroezofageálního refluxu (zpětný tok žaludečního obsahu do jícnu) ke zvýšení účinku inhibitorů protonové pumpy (léky snižující tvorbu žaludeční kyseliny) a k léčbě mírných až středně těžkých funkčních poruch motility trávicího traktu. Ve formě tablet s účinnou látkou cinatiprid.

Moventig

naloxegol

Lék ze skupiny periferně působících antagonistů µ-opioidních receptorů v gastrointestinálním traktu, snižující obstipační účinky opioidů bez ovlivnění jejich analgetického účinku na centrální nervový systém, léčba opioidy indukované obstipace, ve formě tablet.

Novarep

repaglinid

Lék ze skupiny glinidů obsahující repaglinid, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, léčba postprandiální glykemie, ve formě tablet.

Novapio

pioglitazon

Lék ze skupiny thiazolidindionů, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, léčba hyperglykémie, ve formě tablet.

Novapio Plus

pioglitazon

Přípravek Novapio Plus je antidiabetický lék kombinující 2 léky v jedné tabletě, které se používají u dospělých k léčbě diabetu mellitu 2. typu (cukrovka nevyžadující aplikaci inzulínu). Přípravek pomáhá upravit hladinu krevního cukru tím, že pomáhá organismu lépe využívat vlastní inzulín a to dvojím mechanismem účinku.

Noveze

ezetimib

Ezetimib je inhibitor vstřebávání sterolů, léčba hypercholesterolemie, a to obvykle v kombinaci se statiny, pokud léčba samotným statinem není dostatečně účinná.

Sasah

sildenafil

Přípravek Sasah je lék, který obsahuje účinnou látku sildenafil - film dispergovatelný v ústech. Jedná se o modrý obdélníkový, neprůhledný, nelepivý film dispergovatelný v ústech o rozměrech 30 x 40 mm. Po jeho užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek Sasah Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Přípravek Sasah se proto používá k léčbě dospělých mužů s poruchami erekce. Tato porucha je také známá pod pojmem impotence.

Vatinid

repaglinid

Lék ze skupiny glinidů obsahující repaglinid, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, léčba postprandiální glykemie, ve formě tablet.

Zaxivia

sitagliptin

Léčivý přípravek ze skupiny DPP4 inhibitorů obsahující sitagliptin, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, ve formě tablet.

Zaxoran

sitagliptin/metformin

Fixní kombinace sitagliptinu a metforminu ve formě tablet, perorální antidiabetikum, léčba Diabetes Mellitus 2. typu,

Zexitor

Metformin

Tableta s prodlouženým uvolňováním, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, léčba hyperglykémie, ve formě tablet.