pioglitazon

Novapio Plus

Přípravek Novapio Plus je antidiabetický lék kombinující 2 léky v jedné tabletě, které se používají u dospělých k léčbě diabetu mellitu 2. typu (cukrovka nevyžadující aplikaci inzulínu). Přípravek pomáhá upravit hladinu krevního cukru tím, že pomáhá organismu lépe využívat vlastní inzulín a to dvojím mechanismem účinku.

Novapio Plus

Novapio Plus

Informace o přípravku


Přípravek Novapio Plus je indikován jako léčivý přípravek druhé volby k léčbě dospělých pacientů s diabetes mellitus 2. typu, a to zejména pacientů s nadváhou, u kterých není možno dosáhnout dostatečné úpravy glykemie užíváním maximální tolerované dávky samotného perorálního metforminu. Po zahájení léčby pioglitazonem má být odpověď pacientů na léčbu posouzena po 3-6 měsících (např. snížení HbA1c). Pokud u pacientů není dosaženo adekvátní odpovědi, léčba pioglitazonem má být ukončena. Vzhledem k potenciálnímu riziku při dlouhodobé léčbě má být trvání dosaženého přínosu léčby potvrzováno při následných běžných kontrolách


Štítky

  • inzulinová rezistence
  • léčba Diabetes Mellitus 2. typu
  • metabolický syndrom
  • metformin
  • perorální antidiabetika
  • pioglitazon
  • snížení kardiovaskulárního rizika

Novapio Plus

Síly a balení přípravku

Novapio Plus– 15/850 MG

  • Síla: 15 mg/850 mg
  • Balení: 56 potahovaných tablet