Nabízíme

Léčivé přípravky

Jádrem našeho portfolia jsou léky určené pro léčbu diabetes mellitus 2. typu a jeho komplikací, které toto onemocnění provázejí. Dále nabízíme léky pro léčbu opioidy indukované obstipace, průlomové bolesti a léčbu a profylaxi tromboembolické nemoci.

Bortezomib MSN

Léčivý přípravek určený k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem a s dosud neléčeným lymfomem z plášťových buněk ve formě prášku pro injekční roztok.