Nabízíme

Léčivé přípravky

Jádrem našeho portfolia jsou léky určené pro léčbu diabetes mellitus 2. typu a jeho komplikací, které toto onemocnění provázejí. Dále nabízíme léky pro léčbu opioidy indukované obstipace, průlomové bolesti a léčbu a profylaxi tromboembolické nemoci.

CorVaPro

rosuvastatin

Lék ze skupiny statinů, léčba hypercholesterolemie, prevence kardiovaskulárních příhod, ve formě tablet.

Noveze

ezetimib

Ezetimib je inhibitor vstřebávání sterolů, léčba hypercholesterolemie, a to obvykle v kombinaci se statiny, pokud léčba samotným statinem není dostatečně účinná.