rosuvastatin

CorVaPro

Lék ze skupiny statinů, léčba hypercholesterolemie, prevence kardiovaskulárních příhod, ve formě tablet.

CorVaPro

CorVaPro

Informace o přípravku


Přípravek CorVaPro je indikován:

Léčba hypercholesterolemie

 • Dospělí, dospívající a děti od 6 let s primární hypercholesterolemií (typ IIa včetně heterozygotní familiární hypercholesterolemie)
 • nebo smíšenou dyslipidemií (typ IIb) jako doplněk k dietním opatřením v případech, kdy odpověď na samotnou dietu a další nefarmakologickou léčbu (např. tělesnou aktivitu, snížení tělesné hmotnosti) není uspokojivá.
 • Dospělí, dospívající a děti od 6 let s homozygotní familiární hypercholesterolemií jako doplněk diety a jiné hypolipidemické léčby (např. aferézy LDL), nebo samostatně, pokud se tyto nedoporučují.

Prevence kardiovaskulárních příhod

 • Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů, kteří mají vysoké odhadované riziko první kardiovaskulární příhody (viz bod 5.1), jako doplněk ke korekci jiných rizikových faktorů.

Štítky

 • LDL cholesterol
 • léčba dyslipidemie
 • léčba hypercholesterolemie
 • prevence kardiovaskulárních příhod
 • statin

CorVaPro

Síly a balení přípravku

CORVAPRO 10mg 30 tablet

 • Síla: 10 mg
 • Balení: 10mg tbl flm 30

CORVAPRO 10mg 90 tablet

 • Síla: 10 mg
 • Balení: 10mg tbl flm 90

CORVAPRO 20mg 30 tablet

 • Síla: 20 mg
 • Balení: 20mg tbl flm 30

CORVAPRO 20mg 90 tablet

 • Síla: 20 mg
 • Balení: 20mg tbl flm 90

CORVAPRO 40mg 30 tablet

 • Síla: 40 mg
 • Balení: 40mg tbl flm 30

CORVAPRO 40mg 90 tablet

 • Síla: 40 mg
 • Balení: 40mg tbl flm 90