Nabízíme

Léčivé přípravky

Jádrem našeho portfolia jsou léky určené pro léčbu diabetes mellitus 2. typu a jeho komplikací, které toto onemocnění provázejí. Dále nabízíme léky pro léčbu opioidy indukované obstipace, průlomové bolesti a léčbu a profylaxi tromboembolické nemoci.

Moventig

naloxegol

Lék ze skupiny periferně působících antagonistů µ-opioidních receptorů v gastrointestinálním traktu, snižující obstipační účinky opioidů bez ovlivnění jejich analgetického účinku na centrální nervový systém, léčba opioidy indukované obstipace, ve formě tablet.