naloxegol

Moventig

Lék ze skupiny periferně působících antagonistů µ-opioidních receptorů v gastrointestinálním traktu, snižující obstipační účinky opioidů bez ovlivnění jejich analgetického účinku na centrální nervový systém, léčba opioidy indukované obstipace, ve formě tablet.

Moventig

Moventig

Informace o přípravku


Přípravek Moventig je indikován k léčbě:

  • opioidy indukované zácpy (OIC) u dospělých pacientů, u kterých byla odpověď na laxativum(a) nedostatečná.

Definice nedostatečné odpovědi na laxativum(a):

  • během dvou týdnů předcházejících nasazení naloxegolu udávání příznaků OIO o minimálně střední intenzitě, které přetrvávaly i při užívání přípravku alespoň z jedné třídy laxativ po dobu nejméně 4 dnů.

Štítky

  • gastrointestinální trakt
  • léčba opioidy indukované obstipace
  • léčba opioidy indukované zácpy
  • periferně působící antagonista µ-opioidních receptorů
  • µ-opioidní receptory

Moventig

Síly a balení přípravku

MOVENTIG 25MG TBL FLM 30X1

  • Síla: 25 mg
  • Balení: 30X1