Nabízíme

Léčivé přípravky

Jádrem našeho portfolia jsou léky určené pro léčbu diabetes mellitus 2. typu a jeho komplikací, které toto onemocnění provázejí. Dále nabízíme léky pro léčbu opioidy indukované obstipace, průlomové bolesti a léčbu a profylaxi tromboembolické nemoci.

Novapio

pioglitazon

Lék ze skupiny thiazolidindionů, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, léčba hyperglykémie, ve formě tablet.

Repaglinide Accord

repaglinid

Lék ze skupiny glinidů, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, léčba postprandiální glykemie, ve formě tablet.

Zexitor

Metformin s prodlouženým uvolňováním

Tableta s prodlouženým uvolňováním, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, léčba hyperglykémie, ve formě tablet.