Nabízíme

Léčivé přípravky

Jádrem našeho portfolia jsou léky určené pro léčbu diabetes mellitus 2. typu a jeho komplikací, které toto onemocnění provázejí. Dále nabízíme léky pro léčbu opioidy indukované obstipace, průlomové bolesti a léčbu a profylaxi tromboembolické nemoci.

Novarep

repaglinid

Lék ze skupiny glinidů obsahující repaglinid, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, léčba postprandiální glykemie, ve formě tablet.

Novapio

pioglitazon

Lék ze skupiny thiazolidindionů, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, léčba hyperglykémie, ve formě tablet.

Novapio Plus

pioglitazon

Přípravek Novapio Plus je antidiabetický lék kombinující 2 léky v jedné tabletě, které se používají u dospělých k léčbě diabetu mellitu 2. typu (cukrovka nevyžadující aplikaci inzulínu). Přípravek pomáhá upravit hladinu krevního cukru tím, že pomáhá organismu lépe využívat vlastní inzulín a to dvojím mechanismem účinku.

Vatinid

repaglinid

Lék ze skupiny glinidů obsahující repaglinid, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, léčba postprandiální glykemie, ve formě tablet.

Zaxivia

sitagliptin

Léčivý přípravek ze skupiny DPP4 inhibitorů obsahující sitagliptin, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, ve formě tablet.

Zaxoran

sitagliptin/metformin

Fixní kombinace sitagliptinu a metforminu ve formě tablet, perorální antidiabetikum, léčba Diabetes Mellitus 2. typu,

Zexitor

Metformin

Tableta s prodlouženým uvolňováním, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, léčba hyperglykémie, ve formě tablet.