sitagliptin

Zaxivia

Léčivý přípravek ze skupiny DPP4 inhibitorů obsahující sitagliptin, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, ve formě tablet.

Zaxivia

Zaxivia

Informace o přípravku


U dospělých pacientů s diabetem mellitem 2. typu je léčivý přípravek Zaxivia indikován ke zlepšení kontroly glykemie:

 • v monoterapii
  • u pacientů, u kterých úprava stravy a cvičení samotné neposkytují dostatečnou kontrolu glykemie a u kterých metformin není vhodný v důsledku kontraindikací nebo nesnášenlivosti.
 • v dvojkombinační perorální terapii v kombinaci
  • s metforminem v případech, kdy úprava stravy a cvičení při současném užívání metforminu samotného nezajistí dostatečnou úpravu glykemie.
  • s derivátem sulfonylmočoviny v případech, kdy úprava stravy a cvičení při současném užívání maximální tolerované dávky derivátu sulfonylmočoviny samotného nezajistí dostatečnou  úpravu glykemie a kdy je metformin nevhodný kvůli kontraindikacím nebo nesnášenlivosti.
  • s agonistou receptoru aktivovaného peroxisomovým proliferátorem gama (PPAR) (tj. thiazolidindionem), kdy použití agonisty PPAR je vhodné a kdy úprava stravy a cvičení plus agonista PPAR samotné neposkytují dostatečnou kontrolu glykemie.

 

 • v trojkombinační perorální terapii v kombinaci
  • s derivátem sulfonylmočoviny a metforminem v případech, kdy úprava stravy a cvičení při dvojkombinační terapii těmito léčivými přípravky nezajistí dostatečnou úpravu glykemie.
  • s agonistou PPAR a metforminem, kdy použití agonisty PPAR je vhodné a kdy úprava stravy a cvičení plus dvojkombinační terapie těmito léčivými přípravky neposkytuje dostatečnou kontrolu glykemie.

 

Přípravek Zaxivia je rovněž indikován jako dodatečná terapie k léčbě inzulinem (s metforminem nebo bez něj), pokud úprava stravy a cvičení plus stabilní dávka inzulinu neposkytují odpovídající kontrolu glykemie. 2


Štítky

 • DPP4 inhibitor
 • kardiovaskulární bezpečnost
 • kontrola hladiny HbA1c
 • léčba Diabetes Mellitus 2. typu
 • perorální antidiabetika
 • sitagliptin

Zaxivia

Síly a balení přípravku

Zaxivia 100MG TBL FLM 28

 • Síla: 100 mg
 • Balení: 100MG TBL FLM 28

Zaxivia 100MG TBL FLM 98

 • Síla: 100 mg
 • Balení: 100MG TBL FLM 98