Nabízíme

Léčivé přípravky

Jádrem našeho portfolia jsou léky určené pro léčbu diabetes mellitus 2. typu a jeho komplikací, které toto onemocnění provázejí. Dále nabízíme léky pro léčbu opioidy indukované obstipace, průlomové bolesti a léčbu a profylaxi tromboembolické nemoci.

Inhixa

enoxaparin

Lék ze skupiny antikoagulancií (brání srážení krve), antitrombotika, nízkomolekulární heparin, ve formě injekčního roztoku.