Nabízíme

Léčivé přípravky

Jádrem našeho portfolia jsou léky určené pro léčbu diabetes mellitus 2. typu a jeho komplikací, které toto onemocnění provázejí. Dále nabízíme léky pro léčbu opioidy indukované obstipace, průlomové bolesti a léčbu a profylaxi tromboembolické nemoci.

Inhixa

enoxaparin

Lék ze skupiny antikoagulancií (brání srážení krve), antitrombotika, nízkomolekulární heparin, ve formě injekčního roztoku.

Gapulsid

cinitaprid

Přípravek Gapulsid patří do skupiny léčiv nazývaných prokinetika, která zlepšují motilitu trávicího ústrojí (automatické pohyby střeva a žaludku, které jsou nutné pro průchod potravy trávicím traktem). Tento přípravek se u dospělých používá k léčbě gastroezofageálního refluxu (zpětný tok žaludečního obsahu do jícnu) ke zvýšení účinku inhibitorů protonové pumpy (léky snižující tvorbu žaludeční kyseliny) a k léčbě mírných až středně těžkých funkčních poruch motility trávicího traktu. Ve formě tablet s účinnou látkou cinatiprid.

Sasah

sildenafil

Přípravek Sasah je lék, který obsahuje účinnou látku sildenafil - film dispergovatelný v ústech. Jedná se o modrý obdélníkový, neprůhledný, nelepivý film dispergovatelný v ústech o rozměrech 30 x 40 mm. Po jeho užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek Sasah Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Přípravek Sasah se proto používá k léčbě dospělých mužů s poruchami erekce. Tato porucha je také známá pod pojmem impotence.