enoxaparin

Inhixa

Lék ze skupiny antikoagulancií (brání srážení krve), antitrombotika, nízkomolekulární heparin, ve formě injekčního roztoku.

Inhixa

Inhixa

Informace o přípravku


Přípravek Inhixa je indikován u dospělých:

 • Prevence venózní tromboembolické nemoci v chirurgii u pacientů se středním nebo vysokým rizikem, zejména v ortopedické nebo všeobecné chirurgii, včetně chirurgie nádorových onemocnění.
 • Prevence venózní tromboembolické nemoci u interních pacientů s akutním onemocněním (jako je akutní srdeční nedostatečnost, respirační selhání, těžké infekce nebo revmatické onemocnění) a sníženou pohyblivostí a zvýšeným rizikem vzniku venózní tromboembolické příhody.
 • Léčba hluboké žilní trombózy (DVT) a pulmonální embolie (PE), mimo PE, která by mohla vyžadovat tromboembolickou léčbu nebo operaci.
 • Prevence tvorby trombů v mimotělním oběhu během dialýzy
 • Akutní koronární syndrom:
  • Léčba nestabilní anginy pectoris a infarktu myokardu bez elevace ST segmentu (NSTEMI) v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou, která se užívá perorálně
  • Léčba akutního infarktu myokardu s elevací ST segmentu (STEMI) včetně pacientů, u kterých se plánuje konzervativní (farmakologická) léčba nebo pacientů s následnou intervenční léčbou – perkutánní koronární intervencí (PCI).

Informační video

Inhixa

Podívejte se na lékový profil Inhixa.


Štítky

 • angina pectoris
 • antikoagulanční léčba
 • antitrombotická léčba
 • enoxaparin
 • LMWH
 • nízkomolekulární heparin
 • plicní embolie
 • žilní trombóza

Inhixa

Síly a balení přípravku

Inhixa 2 000 IU (20 mg) /0,2 ml předplněná injekční stříkačka

 • Síla: 20 mg
 • Balení: 10x0,2 ml I předplněných injekčních stříkaček

Inhixa 2 000 IU (20 mg) /0,2 ml předplněná injekční stříkačka

 • Síla: 20 mg
 • Balení: 50x0,2 ml I předplněných injekčních stříkaček

Inhixa 4 000 IU (40 mg) /0,4 ml předplněná injekční stříkačka

 • Síla: 40 mg
 • Balení: 10x0,4 ml I předplněných injekčních stříkaček

Inhixa 4 000 IU (40 mg) /0,4 ml předplněná injekční stříkačka

 • Síla: 40 mg
 • Balení: 50x0,4 ml I předplněných injekčních stříkaček

Inhixa 6 000 IU (60 mg) /0,6 ml předplněná injekční stříkačka

 • Síla: 60 mg
 • Balení: 10x0,6 ml I předplněných injekčních stříkaček

Inhixa 6 000 IU (60 mg) /0,6 ml předplněná injekční stříkačka

 • Síla: 60 mg
 • Balení: 50x0,6 ml I předplněných injekčních stříkaček

Inhixa 8 000 IU (80 mg) /0,8 ml předplněná injekční stříkačka

 • Síla: 80 mg
 • Balení: 10x0,8 ml I předplněných injekčních stříkaček

Inhixa 8 000 IU (80 mg) /0,8 ml předplněná injekční stříkačka

 • Síla: 80 mg
 • Balení: 50x0,8 ml I předplněných injekčních stříkaček

Inhixa 10 000 IU (100 mg) /1 ml předplněná injekční stříkačka

 • Síla: 100 mg
 • Balení: 10x1 ml I předplněných injekčních stříkaček

Inhixa 10 000 IU (100 mg) /1 ml předplněná injekční stříkačka

 • Síla: 100 mg
 • Balení: 50x1 ml I předplněných injekčních stříkaček

Inhixa 12 000 IU (120 mg) /0,8 ml předplněná injekční stříkačka

 • Síla: 120 mg
 • Balení: 10x0,8 ml I předplněných injekčních stříkaček

Inhixa 15 000 IU (150 mg) /1 ml předplněná injekční stříkačka

 • Síla: 150 mg
 • Balení: 50x0,8 ml I předplněných injekčních stříkaček