POCT Analyzátory a jejich příslušenství

POCT Analyzátory ke stanovení glykovaného hemoglobinu A1c a jejich příslušenství

Nabízíme POCT Analyzátory ke stanovení glykovaného hemoglobinu A1c a jejich příslušenství.

POCT vybavení ambulancí

Přístroje pro ambulantní stanovení HbA1c a jejich příslušenství

Clover A1c Plus

Analyzátor Clover A1c Plus je přístroj pro diagnostické použití in vitro k měření hemoglobinu A1c dobře prokázanou metodou boronátové afinity.

Clover A1c Plus Daily Check Cartridge

Denní kontrolní cartridge do analyzátoru Clover A1c Plus je kalibrovací cartridge, pomocí které se 1x denně kalibruje analyzátor Clover A1c.

Clover A1c Plus Monthly Check Cartridge

Měsíční kontrolní cartridge do analyzátoru Clover A1c Plus je kalibrovací cartridge, pomocí které se 1x měsíčně kalibruje analyzátor Clover A1c.

Clover A1c Plus Test Cartridge

Testovací cartridge do analyzátoru Clover A1c Plus je testovací cartridge pro diagnostické použití in vitro k měření hemoglobinu A1c dobře prokázanou metodou boronátové afinity.

Clover A1c Self

Analyzátor Clover A1c Self je přístroj pro diagnostické použití in vitro k měření hemoglobinu A1c dobře prokázanou metodou boronátové afinity.

Clover A1c Self Daily Check Cartridge

Denní kontrolní cartridge do analyzátoru Clover A1c Self je kalibrovací cartridge, pomocí které se 1x denně kalibruje analyzátor Clover A1c Self.

Clover A1c Self Monthly Check Cartridge

Měsíční kontrolní cartridge do analyzátoru Clover A1c Self je kalibrovací cartridge, pomocí které se 1x měsíčně kalibruje analyzátor Clover A1c Self.

Clover A1c Self Test Cartridge

Testovací cartridge do analyzátoru Clover A1c Self je testovací cartridge pro diagnostické použití in vitro k měření hemoglobinu A1c dobře prokázanou metodou boronátové afinity.

Bixolon STP-103III/INF

Termotiskárna vhodná k připojení k analyzátorům glykovaného hemoglobinu nebo moči.