Testovací cartridge do analyzátoru ke stanovení glykovaného hemoglobinu A1c

Clover A1c Plus Test Cartridge

 • Určeno pro analyzátor Clover A1c Plus

Clover A1c Plus Test Cartridge

Informace o produktu


  Popis

  Účel použití

  Tato cartridge spolu s analyzátorem dokážou analyzovat vzorky plné kapilární krve nebo EDTA, venózní krve ošetřené heparinem. Cartridge a analyzátor CLOVER A1c Plus jsou určeny k podpoře kontroly diabetes. Jsou určeny k použití pacienty, pracovníky laboratoří, klinikách a v nemocnicích.

  Principy fungování

  Systém CLOVER A1c Plus využívá reflexní spektrometrii, tedy plně automatizované metody boronátové afinity ke stanovení procenta hemoglobinu A1c (HbA1c %) v plné krvi (kapilární i žilní). Reakční roztok obsahuje složky lyzující (rozpouštějící) erytrocyty (červené krvinky) a boronátový resin, který váže cis-dioly glykovaného hemoglobinu.

  1. Vzorek krve (4 μl) se nanese do sběrné oblasti reagenčního balení.
  2. Reagenční balení se pak vloží do kazety, v níž se červené krvinky okamžitě rozpouštějí (lyzují) a uvolňují tak hemoglobin, přičemž boronátový resin váže glykovaný hemoglobin.
  3. Složená kazeta se vloží do analyzátoru CLOVER A1c Plus a otočí tak, že se směs vzorku krve dostane do měřící zóny kazety, v níž se reflektančním fotosenzorem skládajícím se z diody vysílající světlo (LED - Light Emiting Diode) a z fotodiody (PD -Photo Diode) fotometricky změří množství celkového hemoglobinu v krevním vzorku.
  4. Pak se složená kazeta otočí tak, že promývací roztok ze vzorku krve vymyje neglykovaný hemoglobin, takže lze fotometricky změřit množství glykovaného hemoglobinu.

  Zdravotnický prostředek in-vitro.

  Přečtěte si pozorně návod k použití.

  Obsah balení

  • 10 ks

  Parametry

  Skladování:

  • Skladujte testovací cartridge v ochranném obalu až do jejího použití.
  • Skladovací teplota: 2 ~ 32°C (36 ~90°F)
  • Vlhkost při skladování 10 až 90%
  • Nezamrazujte

  Po otevření cartridge:

  • Použijte ji během 2 minut od otevření
  • Nevystavujte přímému slunečnímu záření

  Související produkty

  Clover A1c Plus

  Analyzátor Clover A1c Plus je přístroj pro diagnostické použití in vitro k měření hemoglobinu A1c dobře prokázanou metodou boronátové afinity.

  Clover A1c Plus Daily Check Cartridge

  Denní kontrolní cartridge do analyzátoru Clover A1c Plus je kalibrovací cartridge, pomocí které se 1x denně kalibruje analyzátor Clover A1c.

  Clover A1c Plus Monthly Check Cartridge

  Měsíční kontrolní cartridge do analyzátoru Clover A1c Plus je kalibrovací cartridge, pomocí které se 1x měsíčně kalibruje analyzátor Clover A1c.

  Bixolon STP-103III/INF

  Termotiskárna vhodná k připojení k analyzátorům glykovaného hemoglobinu nebo moči.