Analyzátor ke stanovení glykovaného hemoglobinu A1c

Clover A1c Self

 • Výsledek vyšetření: do 5 minut
 • Objem vzorku: 4 µl kapilární nebo žilní krve
 • Jednotky: IFCC nebo DCTT
 • Možnost tisku nebo propojení s PC
 • Princip měření: boronátova afinitní chromatografie

Clover A1c Self

Informace o produktu


  Popis

  Účel použití

  Analyzátor Clover A1c Self je přístroj pro diagnostické použití in vitro k měření hemoglobinu A1c dobře prokázanou metodou boronátové afinity. Dokáže analyzovat vzorky plné kapilární krve nebo EDTA, venózní krve ošetřené heparinem. Tento Analyzátor CLOVER A1c Self je určen k podpoře kontroly diabetes. Je určen k použití pacienty, pracovníky laboratoří, klinikách a v nemocnicích

  Principy fungování

  Systém CLOVER A1c Self využívá reflexní spektrometrii, tedy plně automatizované metody boronátové afinity ke stanovení procenta hemoglobinu A1c (HbA1c %) v plné krvi (kapilární i žilní). Reakční roztok obsahuje složky lyzující (rozpouštějící) erytrocyty (červené krvinky) a boronátový resin, který váže cis-dioly glykovaného hemoglobinu. Vzorek krve (4 μl) se nanese do sběrné oblasti reagenčního balení. Reagenční balení se pak vloží do kazety, v níž se červené krvinky okamžitě rozpouštějí (lyzují) a uvolňují tak hemoglobin, přičemž boronátový resin váže glykovaný hemoglobin. Složená kazeta se vloží do analyzátoru CLOVER A1c Self a otočí tak, že se směs vzorku krve dostane do měřící zóny kazety, v níž se reflektančním fotosenzorem skládajícím se z diody vysílající světlo (LED - Light Emiting Diode) a z fotodiody (PD -Photo Diode) fotometricky změří množství celkového hemoglobinu v krevním vzorku. Pak se složená kazeta otočí tak, že promývací roztok ze vzorku krve vymyje neglykovaný hemoglobin, takže lze fotometricky změřit množství glykovaného hemoglobinu.

  Analyzátor CLOVER A1c Self byl naprogramován, aby produkoval standardizované výsledky dle DCCT (Diabetes Control and Complications Trial).

  „A“ a „B“ jsou korekční faktory hodnot pro DCCT kalibraci.

  Obsah balení

  • Analyzátor Clover A1C Self
  • Návod k použití
  • Síťový adaptér
  • Filtry ventilátoru
  • Modrá - denní kontrolní kazeta
  • Čirá - měsíční kontrolní kazeta

  Související produkty

  Clover A1c Self Daily Check Cartridge

  Denní kontrolní cartridge do analyzátoru Clover A1c Self je kalibrovací cartridge, pomocí které se 1x denně kalibruje analyzátor Clover A1c Self.

  Clover A1c Self Monthly Check Cartridge

  Měsíční kontrolní cartridge do analyzátoru Clover A1c Self je kalibrovací cartridge, pomocí které se 1x měsíčně kalibruje analyzátor Clover A1c Self.

  Clover A1c Self Test Cartridge

  Testovací cartridge do analyzátoru Clover A1c Self je testovací cartridge pro diagnostické použití in vitro k měření hemoglobinu A1c dobře prokázanou metodou boronátové afinity.

  Bixolon STP-103III/INF

  Termotiskárna vhodná k připojení k analyzátorům glykovaného hemoglobinu nebo moči.