cinitaprid

Gapulsid

Přípravek Gapulsid patří do skupiny léčiv nazývaných prokinetika, která zlepšují motilitu trávicího ústrojí (automatické pohyby střeva a žaludku, které jsou nutné pro průchod potravy trávicím traktem). Tento přípravek se u dospělých používá k léčbě gastroezofageálního refluxu (zpětný tok žaludečního obsahu do jícnu) ke zvýšení účinku inhibitorů protonové pumpy (léky snižující tvorbu žaludeční kyseliny) a k léčbě mírných až středně těžkých funkčních poruch motility trávicího traktu. Ve formě tablet s účinnou látkou cinatiprid.

Gapulsid

Gapulsid

Informace o přípravku


Přípravek Gapulsid je indikován u dospělých pacientů :  k léčbě mírné až středně závažné dysmotilitní dyspepsie. - jako adjuvantní léčba gastroezofageálního refluxu u pacientů, u kterých léčba inhibitory protonové pumpy není dostačující.


Štítky

  • citaniprid
  • dyspepsie
  • motilita střev a žaludku
  • prokinetika
  • reflux

Gapulsid

Síly a balení přípravku

Gapulsid 1mg 50 tablet

  • Síla: 1mg
  • Balení: 50 tablet