sitagliptin/metformin

Zaxoran

Fixní kombinace sitagliptinu a metforminu ve formě tablet, perorální antidiabetikum, léčba Diabetes Mellitus 2. typu,

Zaxoran

Zaxoran

Informace o přípravku


Léčivý přípravek Zaxoran je indikován u dospělých pacientů s Diabetem mellitem 2. typu:

 • jako doplněk k dietním opatřením a cvičení s cílem zlepšit úpravu glykemie u pacientů, jejichž diabetes není odpovídajícím způsobem kompenzován při podávání maximální tolerované dávky samotného metforminu, nebo u pacientů, kteří jsou již kombinací sitagliptinu a metforminu léčeni.
 • ke kombinaci s deriváty sulfonylmočoviny (tj. trojkombinační léčbě) jako doplněk k dietním opatřením a cvičení u pacientů, jejichž diabetes není odpovídajícím způsobem kompenzován při podávání maximální tolerované dávky metforminu a derivátů sulfonylmočoviny.
 • k trojkombinační léčbě s agonistou receptoru aktivovaného peroxizomovým proliferátorem gama (PPARγ) (např. thiazolidindionem) jako doplněk k dietním opatřením a cvičení u pacientů, jejichž diabetes není odpovídajícím způsobem kompenzován při podávání maximální tolerované dávky metforminu a agonisty PPARγ.
 • jako dodatečná terapie k léčbě inzulinem (tj. trojkombinační léčbě) jako doplněk k dietním opatřením a cvičení ke zlepšení kontroly glykemie u pacientů, pokud stabilní dávka inzulinu a metforminu samotných neposkytuje odpovídající kontrolu glykemie.

Štítky

 • Diabetes
 • fixní kombinace
 • hladina cukru
 • metformin
 • sitagliptin

Zaxoran

Síly a balení přípravku

Zaxoran 50 mg/850 mg tablety

 • Síla: 50mg-1000mg
 • Balení: Balení 56

Zaxoran 50 mg/850 mg tablety

 • Síla: 50mg-1000mg
 • Balení: Balení 196

Léčivo 50 mg/1000 mg tablety

 • Síla: 50mg-1000mg
 • Balení: Balení 56

Zaxoran 50 mg/1000 mg tablety

 • Síla: 50mg-1000mg
 • Balení: Balení 196