pioglitazon

Novapio

Lék ze skupiny thiazolidindionů, perorální antidiabetikum, léčba Diabetus Mellitus 2. typu, léčba hyperglykémie, ve formě tablet.

Novapio

Novapio

Informace o přípravku


Přípravek Novapio je indikován jako léčivý přípravek druhé nebo třetí volby k léčbě diabetes mellitus II. typu, a to níže popsaným způsobem:

 • v monoterapii - u dospělých pacientů (především s nadváhou) s nedostatečnou kompenzací dietou a fyzickou aktivitou, kterým nelze podávat metformin pro intoleranci nebo kontraindikaci.
 • v perorální terapii v dvojkombinaci
  • s metforminem u dospělých pacientů (především s nadváhou) s nedostatečnou glykemickou kontrolou i přes maximální tolerovanou dávkou metforminu v perorální monoterapii,
  • se sulfonylureou u dospělých pacientů s nedostatečnou glykemickou kontrolou i přes maximální tolerovanou dávkou sulfonylurey v perorální monoterapii a to pouze u pacientů, kterým nelze podávat metformin pro intoleranci nebo kontraindikaci,
 • v perorální terapii v trojkombinaci:
  • s metforminem a sulfonylureou, u dospělých pacientů (především s nadváhou) s nedostatečnou glykemickou kontrolou při perorální terapii v dvojkombinaci.

Novapio je také indikován v kombinaci s inzulínem u dospělých pacientů s diabetes mellitus II. typu s nedostatečnou kontrolou glykémie inzulínem, u kterých není možné použít metformin z důvodu kontraindikace nebo intolerance.

Po zahájení léčby Novapiem by měla být odpověď pacientů na léčbu posouzena po 3-6 měsících (např. snížení HbA1c). Pokud u pacientů není dosaženo adekvátní odpovědi, léčba Novapiem by měla být ukončena. Vzhledem k potenciálnímu riziku při dlouhodobé léčbě by mělo být trvání dosaženého přínosu léčby potvrzováno při následných běžných kontrolách.


Štítky

 • inzulinová rezistence
 • léčba Diabetes Mellitus 2. typu
 • metabolický syndrom
 • perorální antidiabetika
 • pioglitazon
 • snížení kardiovaskulárního rizika
 • thiazolindindiony

Novapio

Síly a balení přípravku

NOVAPIO 15MG TBL NOB 30

 • Síla: 15 mg
 • Balení: 15mg tbl nob 30

NOVAPIO 30MG TBL NOB 30

 • Síla: 30 mg
 • Balení: 30mg tbl nob 30

NOVAPIO 45MG TBL NOB 30

 • Síla: 45 mg
 • Balení: 45mg tbl nob 30