ezetimib

Noveze

Ezetimib je inhibitor vstřebávání sterolů, léčba hypercholesterolemie, a to obvykle v kombinaci se statiny, pokud léčba samotným statinem není dostatečně účinná.

Noveze

Noveze

Informace o přípravku


Přípravek NovEze je indikován:

Primární hypercholesterolemie:

 • podávaný spolu s inhibitorem reduktázy HMG-CoA (statinem) je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s primární (heterozygotní familiární nebo nefamiliární) hypercholesterolemií, u kterých není dostatečná odpověď na léčbu při podávání statinu samotného.
 • v monoterapii je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s primární (heterozygotní familiární nebo nefamiliární) hypercholesterolemií, u kterých není podávání statinu považováno za vhodné nebo není tolerováno.

Prevence kardiovaskulárních příhod:

 • indikován ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a s anamnézou akutního koronárního syndromu (AKS), a to jeli přidán k už probíhající léčbě statinem, nebo je-li jeho užívání zahájeno zároveň se statinem.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie (HoFH):

 • podávaný spolu se statinem je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s HoFH. Pacienti mohou dostávat i přídatnou terapii (např. aferézu LDL).

Štítky

 • inhibitor vstřebávání sterolů
 • LDL cholesterol
 • léčba dyslipidemie
 • léčba hypercholesterolemie
 • prevence kardiovaskulárních příhod

Noveze

Síly a balení přípravku

NOVEZE 10MG TBL NOB 30 II

 • Síla: 10 mg
 • Balení: 10mg tbl nob 30 II

NOVEZE 10MG TBL NOB 98 II

 • Síla: 10 mg
 • Balení: 10mg tbl nob 98 II