Antigenní test COVID-19 pro použití profesionály i laickou veřejností

Humasis COVID-19 Ag Test

 • Testování je velmi jednoduché, provádí se výtěrem z nosu nebo z nosohltanu s následným screeningem na testovací destičce
 • Výtěr z nosu/nosohltanu: klin. senzitivita nad 95 %, klin. specificita 100,00 %
 • Test vykazuje stejnou senzitivitu a specificitu i pro britskou, brazilskou, jihoafrickou, kalifornskou a newyorskou variantu viru
 • Výsledky jsou zřejmé mezi 15 až 20 minutami
 • Testy jsou vyráběny v Jižní Koreji
 • Humasis COVID-19 Ag Test je uveden na HSC list a má HSC mutual recognition

Na základě výjimky pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. lze testy Humasis COVID-19 Ag Test používat pro sebetestování laickou veřejností.*

Autorizovaný e-shop: www.vsenacovid.cz

Testy Humasis lze také zakoupit v běžné lékárenské síti,
kam jsou dodávány prostřednictvím distributora Alliance Healthcare

Autorizovaný distributor Novatin s.r.o., tel. č. +420 724 510 412, eva.rysova@novatin.com
a Care Comm Pharm s.r.o., tel. č.: +420 420 737 951 213, info@vsenacovid.cz, +420 608 848 496, niki.jankova@carecomm.cz

Humasis COVID-19 Ag Test

Informace o produktu


  Popis

  Test Humasis COVID-19 Ag je in-vitro zdravotnický prostředek, který používá monoklonální protilátky specifické pro antigeny COVID-19 k detekci specifických antigenů COVID-19 ve vzorcích lidských nasofaryngeálních a nazálních výtěrů.

  Výsledky testu jsou přesnější, protože test obsahuje 2 protilátky – monoklonální protilátku proti SARS-CoV-2 nukleokapsidě a mono­klonální protilátku specifickou k RBD proti SARS-CoV-2 spike proteinu, většina výrobců používá jen jednu.

  Nitrocelulózová membrána v zařízení obsahuje jeden testovací proužek a jeden kontrolní proužek. Testovací proužek je předem potažen anti-myší monoklonální protilátkou proti SARS-CoV-2 nukleocapsidě a RBD pro detekci antigenů SARS-CoV-2 a kontrolní prožek je potažen kozím anti-myším IgG.

  Poté, co se odebraný vzorek aplikuje do jamky pro vzorek, bude následně migrovat do oblasti obsahující konjugované protilátky konjugované koloidním zlatem namířené proti antigenu SARS-CoV-2. Pokud vzorek obsahuje antigeny SARS-CoV-2, vytvoří se komplex antigen-protilátka-konjugát. Tento komplex bude pokračovat v migraci po membráně, dokud nedosáhne záchytné zóny (testovacího proužku), kde se komplex naváže na imobilizované protilátky a vytvoří viditelný barevný pás v oblasti testovacího proužku. Vzorek se poté bude i nadále pohybovat po membráně, dokud nedosáhne kontrolního proužku, kde se nadbytečný konjugát váže a vytvoří druhý viditelný barevný pás. Tento kontrolní proužek indikuje, že vzorek migroval po membráně, jak bylo zamýšleno, a test byl proveden správně. 

  Na základě výjimky pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.: 

  UPOZORNĚNÍ PRO ODBĚRATELE:

  Odběratel má povinnost v rámci testování zajistit při pozitivitě antigenního testu provedeného laickou osobou bezprostřední informování poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu.

  V případě zájmu odběratele distributor zajistí proškolení určené osoby.

  UPOZORNĚNÍ PRO LAICKOU VEŘEJNOST:

  Přečtěte si pozorně příbalový leták. Postupujte podle: POSTUP TESTU – Výtěr z nosu, a poté TESTOVÁNÍ – Výtěr z nosu pro správné provedení odběru a testování. Výsledek vyhodnoťte dle INTERPRETACE VÝSLEDKŮ.

  V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu.

  Nepříznivou událost, ke které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv každou nepříznivou událost.

  * platnost do 30. 6. 2021

  Obsah balení

  • 25 testů/balení
  • Testovací destičky balené individuálně v hliníkovém obalu (25 testů/bal)
  • Jednorázové zkumavky s extrakčním pufrem (25 ks/bal)
  • Filtrační víčka (25 ks/bal)
  • Sterilizované štětičky pro odběr vzorku (25 ks/bal)
  • Návod k použití (1 ks)

  Parametry

  Skladování:

  Teplota

  2-30 °C

  Expirace

  18 měsíců

  Ke stažení

  Související produkty

  Antigenní test COVID-19/Flu Ag Combo – Humasis

  Humasis COVID-19/Flu Ag Combo Test je diagnostický test in vitro na principu imunochromatografického eseje. Je určen ke kvalitativní detekci antigenů SARS-CoV-2 a antigenů chřipky (influenzy) A/B ze vzorku výtěru z nosohltanu podezřelých pacientů.

  Humasis COVID-19 IgG/IgM Test

  Test Humasis COVID-19 IgG/IgM je diagnostický in vitro test založený na imunochromatografickém principu. Je určen pro kvalitativní detekci protilátek imunoglobulinu G a imunoglobulinu M proti novému koronaviru (COVID-19) v lidské plné krvi, plazmě nebo séru.

  Informační video

  Test Humasis COVID-19 Ag

  Podívejte se na informační video k produktu, popisující jeho balení a použití.