Analyzátor Clover A1c

cloverA1c

Clover A1canalyzátor pro jednoduché, rychlé a přesné měření glykovaného hemoglobinu (HbA1c) přímo v ordinaci, které umožňuje stanovení optimální léčby pacienta během jedné návštěvy v ordinaci.

– Výsledek vyšetření: do 5 minut

– Objem vzorku: 4 µl kapilární nebo žilní krve

– Jednotky: IFCC nebo DCTT

– Možnost tisku nebo propojení s PC

– Princip měření: boronátova afinitní chromatografie

Přesnost

 

Přístroj CLOVER A1C získal certifikát NGSP (National Glycohemoglobin Standardisation Program), který garantuje, že je výsledek měření přístrojem plně srovnatelný s výsledky měření

v evropské referenční laboratoři a že i měřící metoda je zcela srovnatelná.

 

  • CLOVER A1C analyzátor je naprogramován tak, že výsledky jsou standardizovány k DCCT (Diabetes Kontrol and Complication Trial)
  • Přístroj CLOVER A1C používá při měření metodu boronátové afinitní chromatografie, která je stanovena referenční metodou pro měření HbA1c a používána v laboratořích.

 

Jednoduchost

 

Odběr krve z prstu a spuštění měření je pro sestru a lékaře jednodušší než odběr venózní krve do zkumavky, její popis, odeslání do laboratoře a zařazení výsledku laboratoře do karty pacienta.

 

Rychlost

 

  • Výsledek je dostupný do 5 minut po odebrání vzorku krve
  • Vyšetření pacienta může proběhnout během jeho návštěvy u lékaře, čímž se odbourává administrativní a časová náročnost vyplývající ze zasílání vzorků do laboratoře
  • Okamžitý výsledek HbA1c společně s výsledky glykemií měřených pacientem nebo lékařem v ordinaci umožní lékaři okamžité stanovení léčby bez nutnosti pozdější úpravy léčby vyžádané zpožděním výsledků v laboratoři

 

Komplexní kontrola kvality

 

Přístroj obsahuje kontrolní kazetu pro ověření funkčnosti přístroje (optické a mechanické)

 

Komplexní příslušenství

 

K přístroji je kromě spotřebního materiálu v případě potřeby k dispozici příslušenství:

– Clover A1C analyzátor

– Ovládací manuál

– Síťový adaptér

– Filtry ventilátoru

– Modrá (denní kontrolní kazeta)

– Čirá (měsíční) kontrolní kazeta)

 

Doplňkové příslušenství

 

– Testovací kazeta ( 10 testovacích kazet)

– Modul k měření glykémie

– Termotiskárna

– Snímač čárového kódu

– Připojovací kabel k počítači