Nabízíme

Léčivé přípravky

Jádrem našeho portfolia jsou léky určené pro léčbu diabetes mellitus 2. typu a jeho komplikací, které toto onemocnění provázejí. Dále nabízíme léky pro léčbu opioidy indukované obstipace, průlomové bolesti a léčbu a profylaxi tromboembolické nemoci.

PecFent

fentanyl

Lék ze skupiny transmukozních opioidů, léčba průlomové bolesti, ve formě nosního spreje s unikátním PecSys systémem.