Automatizovaný extraktor nukleových kyselin

Miracle-AutoXT Automated Nucleic Acid Extraction System

 • Jednoduchý na obsluhu a vhodný k terénním testům.
 • Čas od začátku extrakce k obdržení finálních výsledků je pouhých 20-45 minut.
 • Nově převzatý ohřev a funkce vysokorychlostního míchání mohou být aplikovány na různé vzorky.
 • Mimořádná odolnost materiálů zařízení umožňuje zisk stálých výsledků po dlouhou dobu.
 • Možnost testování 1 - 32 vzorků najednou bez jakékoliv ztráty.

Miracle-AutoXT Automated Nucleic Acid Extraction System

Informace o produktu


  Popis

  Extraktor Miracle-AutoXT je automatizovaný extraktor nukleových kyselin založen na technologii separace magnetických kuliček. Pro izolaci DNA/RNA by měla být do přístroje vložena 96-jamková mikrotitrační destička nebo individuální kazeta obsahující magnetické kuličky. Poté přístroj automaticky provede procesy lýzy, promývaní a eluce. Tento automatizovaný extrakční systém vám umožní extrahovat vysoce kvalitní nukleové kyseliny ze vzorků za pomoci magnetické síly Miracle-AutoXT magnetické tyče.
   
  Automatizovaný extraktorem nukleových kyselin Miracle-AutoXT (INT-50104) se používá spolu se sadou AutoXT PGS DNA/RNA k purifikaci DNA a RNA patogenů – bakterií a virů z čerstvé/zamražené krve, séra, dalších bezbuněčných tělních tekutin, virových kultur, kultivovaných buněk, tkáňového homogenátu a homogenátu výtěru stolice. DNA/RNA se snadno váže na povrch magnetických kuliček a je snadno uvolnitelná za pomoci patentovaného pufrovacího systému.
   
  Proces purifikace DNA/RNA je jednoduchý s minimálním zpracováním před automatickou purifikací.
   
  Eluovaná frakce poskytuje vysoce kvalitní virovou DNA/RNA, která je vhodná pro downstream využití, jako je PCR/RT-PCR, real-time PCR/RT-PCR, atd. Extraktor nukleových kyselin Miracle-AutoXT dokáže zpracovat 1 až 32 vzorků za méně než hodinu.

  Zdravotnický prostředek in-vitro.

  Přečtěte si pozorně návod k použití.

  Parametry

  • Ovládání systému a provádění testu skrz dotykovou LCD obrazovku (PC nebo tablet není nutný)
  • Včetně UV světla pro dezinfekci přístroje
  • Jednoduché používání (použití optimálních protokolů pro extrakci DNA/RNA)
  • Předprogramovaný protokol pro purifikaci nukleových kyselin
  • Vysoká efektivita purifikace nukleových kyselin
  • Minimalizovaný čas příprav v ruce
  • Až 32 vzorků v jednom testu

  Specifikace

  • Doba trvání testu: 15-20 minut
  • Počet vzorků: až 32
  • Standartní konfigurace: eluční objem 100 μL
  • Hmotnost: 24 kg (52.9 lb)
  • Rozměry (š × h × v): 340 × 420 × 345mm (13.9 × 316.5 × 313.6 palců)

  Ke stažení

  Související produkty

  AutoXT PGS DNA/RNA Extraction sada

  Sada AutoXT PGS DNA/RNA se používá spolu extraktorem nukleových kyselin Miracle-AutoXT (INT-50104) k purifikaci DNA a RNA patogenů a jedná se o in-vitro zdravotnický prostředek.

  GeneFinder™ COVID-19 Plus RealAmp sada

  Sada GeneFinder COVID-19 Plus RealAmp je určena pro kvalitativní detekci Novel Corona viru (COVID-19) z tělních tekutin metodou real-time polymerázové řetězové reakce (qPCR). Jedná se o zdravotnický prostředek in-vitro.

  i-SWAB

  Produkt je určen k odběru vzorků z nosní sliznice pro test na přítomnost viru (např. Covid-19) a bakterií rodu Chlamydia, Mycoplasma a Ureaplasma.

  LiliF™ COVID-19 Multi Real-Time RT-PCR sada

  Souprava LiliF™ COVID-19 Multi Real-time RT-PCR je diagnostická in vitro metoda určená pro kvalitativní detekci nukleové kyseliny z 2019-nCoV v nasofaryngeálních / orofaryngeálních výtěrech a ze sputa od jedinců se známkami a příznaky infekce, kteří jsou podezřelí z COVID-19.

  LiliF™ COVID-19 Real-Time RT-PCR sada

  Souprava LiliF™ COVID-19 Real-time RT-PCR je diagnostická in vitro metoda určená pro kvalitativní detekci nukleové kyseliny z 2019-nCoV v nasofaryngeálních / orofaryngeálních výtěrech a ze sputa od jedinců se známkami a příznaky infekce, kteří jsou podezřelí z COVID-19.

  Universal Transport Medium (HCUTM)

  Produkt je určen ke sběru, transportu a uchování vzorků z nosní sliznice pro test na přítomnost virů a bakterií rodu Chlamydia, Mycoplasma a Ureaplasma.