VZP ČR Metodika k Úhradovému katalogu VZP od 1.7.2015

VZP ČR  Metodika k Úhradovému katalogu VZP – ZP, část P

SKUPINA 11 – POMŮCKY PRO DIABETIKY

Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti DIA na Poukaz.

Pojišťovna hradí pro inzulínový režim DM I. a II. stupně, diabetikům léčeným intenzifikovaným inzulínovým režimem (tj. 3 dávky denně nebo inzulínová pumpa) a labilním diabetikům aplikujícím si minimálně dvě dávky inzulínu denně, následující pomůcky:

 proužky diagnostické na stanovení glukózy

 

A. Množství do 400 kusů proužků za rok:

 1. hrazeno do 100 kusů/1 rok do celkové výše 800,- Kč (Indikační kritéria: pacienti léčení perorálními antidiabetiky)
 1. hrazeno do 400 kusů/1 rok do celkové výše 3 200,- Kč (Indikační kritéria: pacienti léčení inzulínem, kteří si aplikují inzulín jednou či dvakrát denně a pacientky s gestačním diabetem léčené dietou či perorálními antidiabetiky)

 

B. Množství od 400 kusů do 1 000 kusů proužků za rok

Indikační kritéria: pacienti léčení intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 a více aplikací inzulínu denně), pacienti léčení inzulínovou pumpou a těhotné diabetičky léčené 1 – 2 dávkami inzulínu denně. Podléhá schválení revizním lékařem.

 

C. Množství od 1 000 kusů do 1 800 kusů za rok

Indikační kritéria: pacienti do 18 let a těhotné diabetičky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem nebo inzulínovou pumpou.Podléhá schválení revizním lékařem.

 

 • proužky k vizuálnímu testování glukózy/ketonů v moči – jsou určeny pouze pro diabetiky II. typu, kteří nevlastní glukometr k občasné kontrole. Pacienti léčení PAD – hrazeno 50 kusů/rok, pacienti léčení inzulínem – hrazeno 300 kusů/rok. Úhrada 75%.
 • proužky testovací pro stanovení ketolátek v krvi – hrazeno 75% maximálně 4 balení/rok Indikační kritéria: preskripce pouze v diabetologických centrech. Určeny jsou pouze pro diabetiky do 18 let věku, gravidní diabetičky a diabetiky I. typu léčených inzulínovou pumpou bez ohledu na věk
 • lancety pro odběr krve – hrazeno do 100 kusů/rok do výše 300,- Kč
 • aplikátor odběru krve pomocí lancet – hrazen 1 kus/5 let, do výše 250,- Kč
 • aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou – hrazen 1 kus/3roky,do výše 1200,- Kč
 • aplikátor inzulínu – inzulínové pero–hrazen1kus/3 roky do výše 1 500,- Kč; hrazeny maximálně 2 kusy/3 roky při souběžné aplikaci dvou druhů inzulínu
 • jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci inzulínu – hrazeno 100 kusů do výše 120,- Kč
 • jehly k inzulínovým perům – hrazeno200kusů/rok do výše 530,- Kč
 • komplet k aplikaci(stříkačka s fixovanou jehlou) – hrazeno 100 kusů do výše 370,- Kč
 • stříkačka injekční k aplikaci inzulínu – hrazeno 100 kusů do výše 230,- Kč
 • glukometr se zvukovým modemem

 

Indikační kritéria: pro zrakově postižené diabetiky. Hranicí pro indikaci této pomůcky je centrální zraková ostrost nižší než 6/18 (0,35) na lepším oku s optimální korekcí do dálky. Tomu odpovídá vizus do blízka J.č.11–10 na lepším oku s optimální korekcí do blízka.

 

 • glukometr – hrazeno1 kus/10 let do výše 1 000,-Kč

 

Indikační kritéria: pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu.

 

 • jehly k neinzulínovým perům – hrazeno 100 kusů/rok do výše do 270,- Kč

 

Inzulínové pumpy (jsou členěny do tří kategorií)

 1. inzulínové pumpy bazální
 2. inzulínové pumpy s vestavěným kontinuálním monitorem na měření glukózy či napojením na glukometr
 3. inzulínové pumpy s vestavěným kontinuálním monitorem a odezvou na měření glukózy

 

Indikace k předpisu inzulínové pumpy: Inzulínová pumpa je indikována a preskribována pouze v DIA centrech u diabetiků splňujících některé z následujících kritérií, podléhá schválení revizním lékařem:

a) opakované a nepoznávané hypoglykémie, které nelze ovlivnit jinými terapeutickými metodami (včetně podávání analoga–Lantus)

b) výrazný „dawn fenomén“ (výrazné ranní hyperglykémie neovlivnitelné jinými intenzifikovanými inzulínovými režimy)

c) prekoncepční stadium a gravidita, pokud není dosaženo úspěšné kompenzace diabetu jiným intenzifikovaným režimem

d) prevence vzniku a jako možnost příznivého ovlivnění mikrovaskulárních komplikací diabetu při dlouhodobě špatné kompenzaci DM neovlivnitelné jinými inzulínovými režimy a průkazností zlepšení kompenzace při léčbě pumpou

e) ochrana transplantované ledviny u pacientů, u nichž došlo k odhojení štěpu nebo u nichž nebyla provedena transplantace slinivky

Doplňující kritéria pro indikaci léčby inzulínovou pumpou:

1) schopnost správné volby režimu pumpy

2) motivace, výchova a spolupráce pacienta

3) potřebné personální a technické vybavení pracoviště

4) pravidelné monitorování parametrů kompenzace diabetu

5) dostupný kontakt pacienta s ošetřovatelským týmem

V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z kategorie 2. (viz sloupec KAT v Úhradovém katalogu VZP – ZP) je nutné, aby v žádosti o schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z kategorie 1.

V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z kategorie 3, je nutné, aby v žádosti o schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z kategorie 1. a 2.

 

 

Příslušenství k inzulínové pumpě:

 • 2 páry baterií – směrná doba užití 1-2 měsíce – hrazeno ze 75%
 • zásobník k dávkovači inzulínu–hrazeno z 75%
 • sety infuzní kovové k inzulínové pumpě – hrazen 1 set do výše 160,-Kč
 • sety infuzní teflonové k inzulínové pumpě– hrazeno maximálně 120 setů/1 rok do výše 300,- Kč/1 set, podléhá schválení revizního lékaře.

 

Senzory pro kontinuální měření glukózy jsou hrazeny jako zdravotnický prostředek předepisovaný na poukaz pouze pacientům do 18 let vč. léčeným inzulínovou pumpou s dg. DM I. typu a jsou indikovány u nemocných s frekventními hypoglykémiemi nebo s labilním diabetem nebo se syndromem nerozpoznané hypoglykemie, u kterých byly tyto stavy ověřeny opakovaným kontinuálním monitorováním v předchozím období. Podmínkou je prokazatelně dobrá spolupráce pacienta či rodiny (pravidelné návštěvy diabetologie, dokumentovaný selfmonitoring).

Senzory pro kontinuální monitoraci glykémie jsou hrazeny v počtu 24 kusů/rok.

Úhrada z prostředků v. z. p činí 100% ekonomicky nejméně náročné varianty senzorů.

Napište komentář

Musíte být přihlášen pro přidání komentáře.