Selfmonitoring

Měření hladiny cukru v krvi (glykémie) pacientem ambulantně v pacientově domácím prostředí, tzv. selfmonitoring, je zásadní a nezbytnou součástí léčby cukrovky.

 

Zjištěné hodnoty glykémie ukazují množství cukru v krvi právě v daný okamžik provedeného

vyšetření. Jedno měření informuje o aktuální situaci, např. po aplikaci větší dávky inzulinu, před

řízením vozidla, po neočekávané fyzické aktivitě. Jedno měření však není schopno zachytit vývoj

stavu glykemií v čase, zda je hladina cukru stabilní, stoupá či klesá. Proto více potřebných

informací o změnách hladiny cukru v krvi během dne v závislosti na příjmu potravy a pohybové

aktivitě poskytují tzv. glykemické profily.

 

 

Glykemické profily

 

Jedná se o několik za sebou jdoucích měření glykémií. Obvykle jsou používány tzv. velký a malý glykemický profil.

Malý glykemický profil se skládá nejčastěji ze 3—5 měření, před hlavními jídly a eventuálně před spaním a v noci.

Velký glykemický profil (6—8 měření) je soubor měření glykémie před a dvě hodiny po každém hlavním jídle, před spaním a ve 2 hodiny ráno.

 

Mnoho klinických studií prokázalo, že léčba cukrovky vycházející z dobré znalosti hladin glykémie pacienta, umožňuje intenzivně snižovat hladiny glykémie a zajišťovat dlouhodobou dobrou kompenzaci cukrovky, což vede k podstatnému snížení výskytu, popř. ke zpomalení rozvoje progrese komplikací cukrovky a prodloužení života pacientů s cukrovkou.

 

Měření Glykovaného hemoglobinu

 

Další laboratorní hodnotou, která ukáže, jak je pacient dlouhodobě ukázněn a léčen, je hodnota glykovaného hemoglobinu( HbA1c).

Tento parametr dlouhodobé kompenzace diabetu je dnes už možné měřit přímo v ordinaci lékaře, kde je výsledek dostupný do 5 minut a lékař může hned při jedné návštěvě reagovat úpravou léčby a odpadá čekání na výsledek z laboratoře, čímž se ušetří čas pacienta, lékaře a tím se zlepší komfort a kvalita péče o pacienta.

 

Na základě hodnot získaných z vlastního měření glykémie pacientem (selfmonitoring) a hodnoty glykovaného hemoglobinu ( HbA1c), spolu s adekvátní edukaci pacienta, lze pak správně nastavit farmakoterapii a životosprávu individuálně pro každého pacienta, a tím lépe kompenzovat onemocnění diabetes mellitus a další komplikace s tím spojené.

Napište komentář

Musíte být přihlášen pro přidání komentáře.